Anis vert – Tisane

Artichaut – Tisane

Aubépine – Sommité – Tisane

Badiane – Tisane

Boldo – Feuille – Tisane

Bouillon blanc – Tisane

Bourdaine – Tisane

Bruyère – Tisane

Camomille romaine – Tisane

Cannelle – Écorce – Tisane

Escholtzia – Tisane

Eucalyptus – Tisane